Thông báo làm rõ nội dung điều kiện điều khoản hợp đồng

Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (“Mcredit”) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua.
Căn cứ theo Thông tư số 18/2019/NĐ-CP ngày 04/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020, Mcredit trân trọng thông báo về việc làm rõ nội dung tần suất nhắc nợ trong điều kiện điều khoản các Hợp đồng cho vay tiền mặt/ Hợp đồng cho vay tiền mặt theo hạn mức/ Hợp đồng cho vay mua hàng trả góp hoặc các Hợp đồng khác phát sinh sau ngày thông báo này (Sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) , cụ thể như sau: 

1.    Nội dung Điều kiện điều khoản trong Hợp đồng: 
“Bên vay đồng ý rằng Mcredit được quyền sử dụng các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành...”

2.    Nội dung làm rõ Điều kiện điều khoản trong Hợp đồng: 
“Bên vay đồng ý rằng Mcredit được quyền sử dụng các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành... 
Số lần nhắc nợ không quá 05 (năm) lần/ngày.”

3.    Các nội dung khác trong điều kiện điều khoản Hợp đồng không đề cập trong thông báo này sẽ giữ nguyên.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông báo này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Mcredit theo số Hotline: 1900 63 67 69.

Trân trọng thông báo!            
                                                                                        CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHHH MB SHINSEI

Khi bạn cần

Ưu đãi hấp dẫn

step 1
Khách hàng gửi yêu cầu tư vấn tới Mcredit (qua Hotline hoặc Website)
step 2
Mcredit liên hệ tư vấn trực tiếp với khách hàng về thủ tục đăng ký và hoàn tất hồ sơ.
step 3
Mcredit thẩm định, phê duyệt hồ sơ và thực hiện giải ngân cho khách hàng.

Tập hợp đầy đủ những thắc mắc của khách hàng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của bạn

calculate

Công cụ tính

search

Tra cứu khoản vay

search location

Tra cứu địa điểm