Đã tất toán nợ xấu, có thể vay tiếp?

Theo thông tin bạn đọc gửi Chinhphu.vn, khách hàng M (Hà Nội) có hợp đồng vay mua trả góp 1 chiếc điện thoại thông qua 1 công ty tài chính với khoản vay 6 triệu đồng. Trong quá trình thanh toán, ông trễ hạn và có tên trong danh sách nợ nhóm 2. Tháng 3/2018, ông M đã tất toán hết khoản vay. Ông M hỏi, nợ xấu đã được tất toán ông có thể tiếp tục đi vay ngân hàng khác hay không? Và nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) sau bao lâu sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu của CIC?
Theo thông tin bạn đọc gửi Chinhphu.vn, khách hàng M (Hà Nội) có hợp đồng vay mua trả góp 1 chiếc điện thoại thông qua 1 công ty tài chính với khoản vay 6 triệu đồng. Trong quá trình thanh toán, ông trễ hạn và có tên trong danh sách nợ nhóm 2. Tháng 3/2018, ông M đã tất toán hết khoản vay. Ông M hỏi, nợ xấu đã được tất toán ông có thể tiếp tục đi vay ngân hàng khác hay không? Và nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) sau bao lâu sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu của CIC?

Về vấn đề này, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) có ý kiến như sau:
Thông tin tín dụng của khách hàng vay được thu thập, lưu trữ trong kho Thông tin tín dụng Quốc gia và cung cấp cho các đối tượng khai thác theo quy định của pháp luật.
Là một đối tượng tham gia hệ thống CIC, các tổ chức tín dụng được phép khai thác từ CIC thông tin tín dụng bao gồm: Thông tin định danh, thông tin dư nợ (hiện tại và lịch sử), thông tin về quá trình thanh toán dư nợ, tài sản bảo đảm… của khách hàng vay để phục vụ cho hoạt động đánh giá khách hàng, quản trị rủi ro tín dụng.
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 03/2013/TT-NHNNngày 28/1/2013 của Ngân hàng Nhà nước, thông tin tiêu cực về khách hàng vay (nợ quá hạn; vi phạm nghĩa vụ thanh toán,…) được CIC lưu giữ và cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó.

Các tổ chức tín dụng sử dụng các thông tin tín dụng khai thác từ CIC là một kênh thông tin tham khảo trong quá trình đánh giá khách hàng vay trước khi đưa ra các quyết định cấp tín dụng.
Do vậy, việc tiếp cận tín dụng của một khách hàng vay thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chủ trương, chính sách và khẩu vị rủi ro của tổ chức tín dụng đó.
CIC khuyến cáo các khách hàng vay thực hiện nghiêm túc các cam kết, nghĩa vụ trả nợ trong các hợp đồng tín dụng để bảo đảm và tăng khả năng tiếp cận tín dụng trong các giao dịch kế tiếp.
(Mcredit tổng hợp)

Khi bạn cần

Ưu đãi hấp dẫn

step 1
Khách hàng gửi yêu cầu tư vấn tới Mcredit (qua Hotline hoặc Website)
step 2
Mcredit liên hệ tư vấn trực tiếp với khách hàng về thủ tục đăng ký và hoàn tất hồ sơ.
step 3
Mcredit thẩm định, phê duyệt hồ sơ và thực hiện giải ngân cho khách hàng.

Tập hợp đầy đủ những thắc mắc của khách hàng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của bạn

calculate

Công cụ tính

search

Tra cứu khoản vay

search location

Tra cứu địa điểm