BỐ CÁO: Chính thức chuyển đổi hình thức pháp lý Công ty Tài chính TNHH Một thành viên MB

Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến nội dung chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng (TCTD)Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty tài chính TNHH Một thành viên MB.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty tài chính TNHH Một thành viên MB thành Công ty tài chính TNHH MB Shinsei. Đồng thời thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH một thành viên MB số 27/GP-NHNN ngày 04/2/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính TNHH một thành viên MB.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 27/GP-NHNN ngày 4/2/2016 do Thống đốc NHNN cáp cho Công ty tài chính TNHH một thành viên MB hết hiệu lực thi hành vào thời điểm Công ty tài chính TNHH MB Shinsei được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty tài chính TNHH MB Shinsei có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty tài chính TNHH một thành viên MB; Trong thời hạn 45 này kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Công bố thông tin và tổ chức khai trương hoạt động theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty tài chính TNHH một thành viên MB có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Công ty tài chính TNHH MB Shinsei; Hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động số 27/GP-NHNN ngày 4/2/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính TNHH một thành viên MB trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hết hiệu lực; Công bố thông tin chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Khi bạn cần

Ưu đãi hấp dẫn

step 1
Khách hàng gửi yêu cầu tư vấn tới Mcredit (qua Hotline hoặc Website)
step 2
Mcredit liên hệ tư vấn trực tiếp với khách hàng về thủ tục đăng ký và hoàn tất hồ sơ.
step 3
Mcredit thẩm định, phê duyệt hồ sơ và thực hiện giải ngân cho khách hàng.

Tập hợp đầy đủ những thắc mắc của khách hàng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của bạn

calculate

Công cụ tính

search

Tra cứu khoản vay

search location

Tra cứu địa điểm