CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Hotline: 1900 63 67 69

Hội đồng thành viên

Bà Vũ Thị Hải Phượng

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Toshizo Tanaka

Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ông Hoàng Minh Tuấn

Thành viên Hội Đồng Thành viên

Ông Junichi Kobayashi

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ông Masahiro Kawanishi

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ông Lê Quốc Ninh

Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc
Đối tác
Hệ thống đang xử lý! Bạn vui lòng chờ trong giây lát